senność gorączka

Ten niezwykły zestaw danych nie tylko umożliwił nowy wgląd w biologię i ewolucję tego ważnego ludzkiego patogenu, ale nieprzewidziany spinoff był entuzjazmem nowych badaczy w tej dziedzinie, co pobudziło nowe pomysły na temat podstaw ewolucji wirusa (7, 8). . W czasie pisania tego dokumentu IGSP wygenerowało ponad 3300 kompletnych sekwencji genomu, z których może będzie przybyło kolejnych 1600, z których większość reprezentuje szczepy grypy A od zakażonych ludzi (podtypy A / H1N1 i A / H3N2). Istnieje coraz więcej genomów pochodzących z wirusów izolowanych od ptaków, co odzwierciedla obawy dotyczące potencjalnego pojawienia się wysoce zjadliwych wirusów ptasiej grypy typu A, które mogą infekować i rozprzestrzeniać się poprzez populacje ludzkie (np. Podtyp A / H5N1) (9). Chociaż skupienie się na wirusach ptasich jako źródle ludzkich szczepów pandemicznych jest zrozumiałe, ostatnie pojawienie się u ludzi podtypu H1N1 ze świni (10) ostrzega nas, aby nie ignorować innych ssaczych nosicieli wirusów grypy, szczególnie w przypadku rozprzestrzeniania się wirusów grypy z świnie dla ludzi zdają się występować stosunkowo często (11). Ponadto, jednym z najbardziej znaczących aspektów tego nowego wirusa H1N1 jest to, że jest filogenetycznie odmienny od wszystkich innych wirusów H1N1 świń, co podkreśla naszą niedostateczną inwigilację wirusów grypy u tego gatunku. Analizy obliczeniowe danych sekwencji generowanych w ramach IGSP zmieniły niektóre ważne koncepcje dotyczące ewolucji grypy. Po pierwsze, badania genomowe ujawniły, że reasortment intrasubtype. w którym zachodzi rekombinacja między różnymi segmentami genomu wirusa. jest procesem wszechobecnym, czasami wytwarzającym izolaty o zmienionych właściwościach antygenowych, co z kolei może prowadzić do niepowodzenia szczepionki (Figura i pozycje odniesienia 12. 14). Chociaż znaczenie reasortacji w wirusie grypy było znane na długo przed generacją dużych sekwencji genomowych (15), a jego znaczenie dla pojawiania się szczepu jest pokazane przez pojawienie się nowego szczepu H1N1, który został wygenerowany przez reasortment o wartości 2 trzody chlewnej (10), dane IGSP dostarczają jedynego wglądu w częstotliwość tego procesu (12). W konsekwencji, głupie jest rozważenie ewolucji kluczowych antygenów wirusowych. białka HA i NA, które znajdują się na powierzchni wirionu i wchodzą w interakcje z komórkami gospodarza. poza kontekstem reszty genomu wirusa (16). Rzeczywiście, jasne jest, że białko HA wykazuje złożone epistatyczne interakcje z innymi wirusowymi białkami (17). Po drugie, bogactwo danych dotyczących sekwencji genomowych ujawniło, że określone populacje ludzkie, takie jak stan nowojorski, charakteryzują się cyrkulacją wielu i często różnych linii wirusowych tego samego podtypu, które zapewniają surowiec do częstego reasortowania ( 12, 14, 18). Chociaż może to nie brzmieć jak niespodzianka, rozsądnym modelem przed pojawieniem się ekspansywnych danych sekwencji genomu było to, że jedna wirusowa linia wchodzi do populacji na początku sezonu grypowego (około października w Stanach Zjednoczonych) i stopniowo rozprzestrzenia się poprzez populację w ciągu kolejnych 6 miesięcy, po czym wymarły na następne lato (19). Chociaż istnieje wyraźna letnia dieta wirusa grypy na północnych (i południowych) półkulach, z wciąż niejasnych przyczyn, linie wirusów są stale importowane w czasie sezonu epidemicznego grypy (rys. 2 i odnośniki 16, 18). Rzeczywiście, jednym z najciekawszych danych epidemiologicznych z danych IGSP było to, że stosunkowo odizolowane geograficznie społeczności w Stanach Zjednoczonych (takie jak Hopkinsville, Kentucky) zawierają różnorodność genetyczną wirusa grypy A podobną do tej w dużych miastach z bardziej ekspansywnymi sieciami podróży (14). ), podkreślając, jak szybko wirus ten może rozprzestrzeniać się poprzez populacje. Ryc. Proces reasortmentu w wirusie grypy A.
[hasła pokrewne: codzienność w niepłodności, choroba wieńcowa objawy, ciśnienie skurczowe ]