sanatoria solec

Białko RIP140 oddziałujące z receptorem jest przykładem kofaktora, który jest rekrutowany do TR związanej z ligandem i hamuje transkrypcję (13). Wiązanie innych czynników transkrypcyjnych w sąsiedztwie nTRE może również wpływać na aktywność, co ostatnio sugerowano dla wiązania CTCF z zależnym od TR elementem wyciszającym w genie lizozymu z kurczaka (14). Dokładne kofaktory i dalsze efektory tej formy represji wiążącej DNA przez TH pozostają do ustalenia. Istnieją co najmniej trzy inne mechanizmy, w których TH może hamować ekspresję genu w sposób, który nie obejmuje domeny wiążącej TR / DNA, a zatem nie będzie podlegał wpływowi mutacji, która selektywnie upośledza bezpośrednie wiązanie DNA przez TR. Jeden mechanizm nadal wymaga rekrutacji TR do genu regulowanego ujemnie, ale w tym przypadku rekrutacja odbywałaby się za pośrednictwem innego białka wiążącego DNA, takiego jak składnik kompleksów AP-1, które, jak wykazano, oddziaływują z TR (15). W tym modelu interakcja białko-białko zamiast DNA może allosterycznie zmieniać konformację TR związanej z ligandem, co prowadzi do rekrutacji korektora (Rysunek 2b) (16). Innym mechanizmem regulacji ujemnej jest model squelching, w którym TR działa w jądrze, aby wykraść koaktywatory i korepresory (odpowiednio w obecności lub przy braku TH) z innych NR, a także dodatkowe czynniki transkrypcyjne (takie jak AP-1), które wykorzystują te same koaktywatory lub koreratory (17, 18) (Figura 2c). TR może również mieć działanie niejądrowe, prowadząc do aktywacji kaskad kinazowych, które ostatecznie wpływają na funkcję czynnika transkrypcji jądrowej (19). Model opisany przez Shibusawę i wsp. (4) powinny mieć wielką wartość w określaniu, które, jeśli w ogóle, geny, które są regulowane ujemnie przez TH, stosują jeden z tych mechanizmów, który nie wymaga wewnętrznej aktywności TR wiążącej DNA. Bezbłędna analiza mikromacierzy tkanek docelowych TH może identyfikować takie geny u tych myszy. Implikacje dla działania TH w rozwoju Rozwojowo, zmutowane myszy wadliwe w wiązaniu DNA przez TR-. wykazują defekt siatkówki, który jest fenokopsem dla myszy TR -. null (20). Chociaż docelowe geny nie są znane, ten złożony fenotyp niewątpliwie obejmuje zarówno pozytywną, jak i negatywną regulację ekspresji genów przez TR, a obecne badanie wskazuje, że wiązanie DNA jest niezbędne dla najważniejszego z tych efektów transkrypcyjnych. Mysz TR – Null również wykazuje głęboką głuchotę neurosensoryczną (21). Myszy, których TR-. nie mogą wiązać DNA również mają ubytki słuchu, które prawdopodobnie wynikają z nieprawidłowej regulacji genów, do których TR-. zwykle wiąże się, co jest ważne dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania ucha wewnętrznego. Jednakże defekt słuchowy fenotypu myszy TR-n null jest ostrzejszy niż u mutanta wiążącego DNA, co sugeruje, że pewne aspekty TR-. funkcja jest niezależna od wiązania DNA Zrozumienie resztkowych funkcji mutanta może zapewnić wgląd w nieklasyczne funkcje TR. Przypisy Patrz odnośny artykuł zaczynający się na stronie 588. Konflikt interesów: Autor zadeklarował brak konfliktu interesów. Zastosowano niestandardowe skróty: hormon tarczycy (TH); Receptor TH (TR); receptor jądrowy (NR); retinoidowy receptor X (RXR); element odpowiedzi na hormon tarczycy (TRE); NR korektor rdzeniowy (N-CoR); mediator wyciszający receptorów retinoidowych i tarczycy (SMRT); deacetylaza histonowa (HDAC); hormon tyreotropowy (TSH); ujemny TRE (nTRE).
[patrz też: gim 3 skierniewice, choroba dwubiegunowa objawy, choroba wieńcowa objawy ]