Ryzyko złamania po deprywacji androgenów na raka prostaty

Stosowanie terapii deprywacji androgenów w przypadku raka prostaty znacznie wzrosło w ciągu ostatnich 15 lat. Leczenie to wiąże się z utratą gęstości mineralnej kości, ale ryzyko złamania po terapii deprywacji androgenów nie zostało dobrze zbadane. Metody
Przeanalizowaliśmy zapisy 50 613 mężczyzn, którzy znaleźli się w połączonej bazie danych programu Surveillance, Epidemiology i End Results oraz Medicare, którzy otrzymali diagnozę raka gruczołu krokowego w okresie od 1992 r. Do 1997 r. Głównymi skutkami były występowanie złamanie i wystąpienie złamania powodującego hospitalizację. Analizy proporcjonalnego hazardu Cox zostały dostosowane do charakterystyki pacjentów i raka, innego otrzymanego leczenia nowotworowego, oraz wystąpienia złamania lub diagnozy osteoporozy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających rozpoznanie raka.
Wyniki
Wśród mężczyzn, którzy przeżyli co najmniej pięć lat po rozpoznaniu, 19,4 procent osób, które otrzymały terapię deprywacji androgenów, miało złamanie, w porównaniu z 12,6 procent osób, które nie otrzymały terapii pozbawiającej androgenów (P <0,001). W analizach proporcjonalnych zagrożeń Coxa, dostosowanych do charakterystyki pacjenta i guza, stwierdzono statystycznie istotną zależność między liczbą dawek hormonu uwalniającego gonadotropinę, otrzymanych w ciągu 12 miesięcy po rozpoznaniu, a późniejszym ryzykiem złamania.
Wnioski
Terapia deprywacji androgenów w przypadku raka prostaty zwiększa ryzyko złamań.
Wprowadzenie
Terapia deprywacji androgenów w przypadku raka gruczołu krokowego może zmniejszać zachorowalność, przerzuty palliate i poprawiać przeżywalność w zaawansowanej miejscowo chorobie w połączeniu z radioterapią.1-3 Jednak sama terapia polegająca na pozbawieniu androgenów, w postaci agonistów hormonów uwalniających gonadotropiny, coraz częściej stosowany u mężczyzn z miejscowym rakiem prostaty (rak ograniczony do prostaty) oraz u mężczyzn, u których po prostatektomii 4-6 wzrasta poziom antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) – obie sytuacje, w których większość pacjentów ma charakter minimalnie objawowy i nie ma korzyści z przeżycia wykazano.1.7 Z tych powodów ważne jest posiadanie dokładnych danych na temat toksycznych skutków deprywacji androgenów. 98,9 Szczególne obawy budzą złamania kości ze względu na ich związek ze zwiększoną śmiertelnością w raku prostaty.
Szybka utrata gęstości kości i minerałów występuje w ciągu pierwszych 6-12 miesięcy terapii deprywacji androgenów.11,12 Jednak ocena ryzyka złamania związanego z tym leczeniem była w poprzednich badaniach ograniczona niewielkimi liczbami i brakiem grupy kontrolnej.13-16 Korzystaliśmy z połączonej bazy danych programu National Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) Narodowego Instytutu Raka oraz Medicare w celu oceny ryzyka złamania związanego z deprywacją androgenów w postaci wycięcia jamy ustnej lub leczenia gonadotropiną – zwolnienie agonistów hormonalnych z dużej populacji pacjentów, którzy otrzymali diagnozę raka prostaty w latach 1992-1997.
Metody
Protokół badania został zatwierdzony przez lokalną instytucję kontrolną; ze względu na projekt badania odstąpiono od wymogu świadomej zgody.
Źródła danych
Baza danych SEER-Medicare łączy dwa duże źródła danych populacyjnych, które razem dostarczają informacji o starszych osobach dorosłych z nowo zdiagnozowanym rakiem17. W latach 90. program SEER składał się z grupy 11 rejestrów nowotworów, które stanowiły około 14 procent populacji. .
Osoby badane
Wybrano dane dotyczące wszystkich mężczyzn w wieku 66 lat lub starszych, u których rozpoznano raka prostaty w latach 1992-1997, w sumie 92 474 osoby
[hasła pokrewne: nfz sanatoria lista oczekujących gdańsk, foreverslim cena, śluz z odbytu ]
[podobne: sesja z plusem 3 gimnazjum, choroba somatyczna, choroba wieńcowa objawy ]