Ryzyko złamania po deprywacji androgenów na raka prostaty czesc 4

Nieskorygowane przeżycie bez złamania u pacjentów z rakiem prostaty, według terapii pozbawionej androgenów. Krzywe przeżycia rozpoczynają się po 12 miesiącach od rozpoznania, a deprywacja androgenów została rozpoczęta w ciągu 6 miesięcy od rozpoznania. GnRH oznacza hormon uwalniający gonadotropiny. Liczba dawek to liczba podawana w ciągu 12 miesięcy od rozpoznania. Metoda Kaplana-Meiera została wykorzystana do wygenerowania nieskorygowanych oszacowań przeżycia bez złamania wśród grup, które otrzymały lub nie otrzymały terapii pozbawiającej androgenu (Ryc. 1). Wszyscy badani, którzy przeżyli co najmniej 12 miesięcy po rozpoznaniu raka gruczołu krokowego zostali włączeni do analizy. Terapia deprywacji androgenów była podzielona pomiędzy tych, którzy przeszli orchiektomię i tych, którzy otrzymali agoniści hormonu uwalniającego gonadotropiny, stratyfikowani według liczby otrzymanych dawek (jeden do czterech, pięć do ośmiu lub dziewięć lub więcej dawek) w roku po postawieniu diagnozy. Pacjenci ze złamaniami w pierwszym roku po rozpoznaniu zostali wykluczeni. Ci, którzy przeszli orchiektomię i ci, którzy otrzymali dziewięć lub więcej dawek agonistów hormonu uwalniającego gonadotropiny w roku po diagnozie, mieli najniższy wskaźnik przeżycia wolnego od złamań. Krzywe dla grup, które przeszły orchiektomię lub otrzymały od pięciu do ośmiu dawek lub dziewięć lub więcej dawek agonistów hormonu uwalniającego gonadotropinę, różniły się od tych dla grupy, która nie otrzymała terapii pozbawiającej androgenów przez cały okres obserwacji.
Ryzyko złamania i terapia deprywacji androgenów
Tabela 3. Tabela 3. Ryzyko złamania związane z terapią deprywacji androgenów. Ryzyko jakiegokolwiek złamania związanego z terapią deprywacji androgenów oceniano za pomocą modelu regresji Coxa dostosowanego do zmiennych związanych z pacjentem i rakiem, innego otrzymanego leczenia nowotworowego i diagnozy złamania, osteoporozy lub osteopenii w ciągu roku przed rozpoznaniem raka (tabela 3). Pacjenci, którzy zmarli w ciągu roku od rozpoznania lub mieli złamania w ciągu tych 12 miesięcy, zostali wykluczeni. Pacjentów obserwowano przez średnio 5,1 lat po postawieniu diagnozy.
Względne ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek złamania lub złamania, które spowodowało hospitalizację, stale wzrastało wraz ze wzrostem liczby dawek agonisty hormonu uwalniającego gonadotropiny, otrzymanego w pierwszym roku po rozpoznaniu (P <0,001 dla trendu liniowego). Tendencja ta była również istotna (P <0,001), gdy zbadano liczbę dawek agonisty hormonu uwalniającego gonadotropiny otrzymane w ciągu 24 miesięcy po rozpoznaniu (dane nie przedstawione). Względne ryzyko złamania wynosiło 1,45 (95% przedział ufności, 1,36 do 1,56) wśród osób otrzymujących dziewięć lub więcej dawek agonisty hormonu uwalniającego gonadotropinę w pierwszych 12 miesiącach po diagnozie i 1,54 (przedział ufności 95%, 1,42 do 1,68) wśród tych, którzy przeszli orchiektomię. Względne ryzyko złamania, które spowodowało hospitalizację, wynosiło 1,66 (przedział ufności 95%, 1,47 do 1,87) dla dziewięciu lub więcej dawek agonisty hormonu uwalniającego gonadotropinę i 1,70 (przedział ufności 95%, 1,48 do 1,96) dla orchiektomii.
W odniesieniu do miejsc złamania zwykle związanych z osteoporozą (np. Biodra, kręgosłup i przedramię), względne ryzyko wynosiło 1,62 (95 procent przedziału ufności, 1,47 do 1,78) dla dziewięciu lub więcej dawek agonisty hormonu uwalniającego gonadotropinę w rok po rozpoznaniu i 1,63 (przedział ufności 95%, 1,45 do 1,82) dla orchiektomii
[patrz też: nfz poznań sanatoria lista oczekujących, mikroelementy i makroelementy, gruczoł bartoliniego ]
[patrz też: ciśnienie tętnicze normy, gimnazjum nr 3 w skierniewicach, codzienność w niepłodności ]