helicobacter badania

W obrębie tego, co można uznać za endemiczny / pierwotny region geograficzny Afryki, w którym krąży CHIKV, naczelne są zamieszane w cykl transmisyjny, który nie obejmuje ludzi. McIntosh i in. (32) opisali CHIKV seropozytywne, dziko rosnące osobniki (Ceropithecus aethiops pygerythrus) i pawiany (Papio ursius) zebrane w endemicznym rejonie południowej Rodezji z 1962 r. I eksperymentalnie odnotowały, że wampiry u tych zwierząt utrzymywały się przez 3. 4 dni u obu gatunków,. na poziomach wystarczających do zainfekowania znacznej liczby podatnych komarów. (33). W Azji potencjalny udział naczelnych w cyklu transmisji jest niejasny. Inoue i in. odnotowano wskaźnik seropozytywny IgM wynoszący 14,8% dla M. fascicularis na Filipinach (34) oraz Marchette et al. zgłosił seropozytywne małpy na Malajach. chociaż 15 z 16 było również pozytywnych w stosunku do innych pokrewnych wirusów, które mogą zagrozić testom. dokładność (35). Jednak Peiris i in. nie znaleźli pozytywnego wyniku testu CHIKV wśród 115 dzikich makaków (Macaca sinica) ze Sri Lanki (36). Sugestia, że w Azji występuje cykl leśny, musi być traktowana z ostrożnością, ponieważ dowody zakażenia u dzikiego zwierzęcia nie mogą być interpretowane jako dowód zaangażowania w cykl transmisyjny. Konkretne kryteria muszą być spełnione przy rozważaniu, czy kręgowiec jest zaangażowany w przekazywanie wirusa. Zasadniczo kręgowiec musi być przestrzennie i czasowo zbieżny ze znanym wektorem, być naturalnie zasilanym przez ten wektor i wytwarzać wiremię o wystarczającej wielkości i czasie trwania, aby zainfekować wektor. Na koniec transmisja między kręgowcami a wektorem musi zostać wykazana doświadczalnie. Do tej pory kryteria te nie zostały spełnione dla naczelnych w Azji, więc nie możemy założyć, że naczelne odgrywają jakąś istotną rolę w azjatyckim cyklu transmisji CHIKV. Jest to luka w naszej wiedzy, którą należy wypełnić, a do której należało badanie Labadie et al. przyczynia się (1). M. fascicularis jest szeroko rozpowszechniony w całej Azji (37) i został wprowadzony do Hongkongu, Indonezji, Mauritiusa i Palau. Interesujące jest to, że gatunek występuje w dużych ilościach na Mauritiusie (szacunkowo 30 000, pozycja 38), ale nie ma przekonujących danych, które mogłyby sugerować jego udział w wielkiej epidemii gorączki chikungunya w regionie (C. Chastel, komunikacja osobista). Ogólnie rzecz biorąc, rozwój i charakterystyka modeli naczelnych dla gorączki chikungunya stanowią znaczący postęp w dziedzinie, która już zwiększyła naszą wiedzę na temat choroby i ułatwiła ocenę nowych potencjalnych szczepionek Mamy nadzieję, że identyfikacja mechanizmów leżących u podstaw choroby zostanie przełożona na redukcję skutków infekcji i nowych strategii profilaktycznych, które ostatecznie zmniejszą zachorowalność na choroby. Podziękowania S. Higgs jest częściowo wspierany przez grant NIH R21 AI073389. S. Ziegler jest wspierany przez stypendium z Sealy Center for Vaccine Development. Przypisy Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów. Informacje referencyjne: J Clin Invest. 2010; 120 (3): 657. 660. doi: 10.1172 / JCI42392 Zobacz powiązany artykuł na temat choroby Chikungunya u naczelnych innych niż ludzie, obejmujący długotrwałą oporność wirusa na makrofagi.
[przypisy: codzienność w niepłodności, gim nr 3 skierniewice, sesja z plusem 2 gimnazjum ]