chirurgia naczyniowa zamość

Jednakże należy odpowiedzieć na ważne pytania dotyczące zdarzeń komórkowych i molekularnych, które inicjują i utrwalają rozprzestrzenianie się epitopów. Mogą być zaangażowane co najmniej 3 różne czynniki: charakter determinanty antygenowej, cytokiny obecne w środowisku i rodzaj zaangażowanego APC. Jedną ważną implikacją zjawiska rozprzestrzeniania się epitopu jest to, że, przynajmniej w przypadku rozprzestrzeniania wewnątrzcząsteczkowego, subdominanty lub tajemnicze epitopy (tj. Normalnie nie postrzegane przez układ odpornościowy) stają się. Widzialne. i w ten sposób przyczyniają się do odpowiedzi autoimmunologicznej. Ważnym elementem jest również rodzaj cytokiny występującej w środowisku. W szczególności wysokie poziomy IFN-y wytwarzane przez patogenne komórki Th1 CD4 + wzmacniają immunogenność komórek docelowych poprzez regulację w górę MHC i cząsteczek kostymulujących na powierzchni komórek APC i komórek somatycznych. Ponadto wiele raportów podkreśla istotną rolę nieprofesjonalnej prezentacji antygenu (tj. W którym pośredniczą komórki inne niż komórki dendrytyczne, profesjonalne APC) w podtrzymywaniu odpowiedzi autoimmunologicznych. W modelu EAE indukowanym przez wirusy peptydowe lub teilowe, komórki mikrogleju rezydujące w funkcji OUN działają jako wydajne APC zdolne do aktywowania komórek T i przyczyniające się do rozprzestrzeniania się epitopów (16, 17). Podobnie, w modelu choroby autoimmunologicznej myasthenia gravis, prezentacja epitopu receptora acetylocholiny przez mioblasty sprzyja rozprzestrzenianiu się odpowiedzi immunologicznej (18). W końcu okazało się, że autoreaktywne komórki B są silnie zaangażowane w dywersyfikację autoimmunologicznych odpowiedzi komórek T. Tak więc, w trakcie autoimmunologicznego zapalenia tarczycy, autoprzeciwciała przeciwko tyreoglobulinie mogą zmieniać przetwarzanie antygenu, sprzyjając prezentacji epitopów patogennych subdominantów (19). W cukrzycy typu myszy NOD pozbawione limfocytów B są wolne od choroby i zapalenia trzustki (20). Wykazano również, że limfocyty B mogą się przetwarzać. autoantygeny komórkowe wychwytywane przez powierzchniowe immunoglobuliny i prezentowane ich komórkom T przyczyniającym się do utrzymania odpowiedzi autoimmunologicznej (21. 23). W związku z tym, profesjonalne APC, takie jak komórki dendrytyczne, mogą być wymagane do zainicjowania reakcji autoimmunologicznej przez odpowiednie przetwarzanie i prezentację pierwotnego autoantygenu na naiwne autoreaktywne komórki T. Po aktywacji te autoreaktywne efektory tworzą prozapalne środowisko, które z kolei wpływa i modyfikuje zachowanie innych typów komórek, w tym komórek odpornościowych lub somatycznych, w celu uzyskania właściwości funkcjonalnych podobnych do APC (Figura 1). Ryc. Rozprzestrzenianie się ektopy a tłumienie osób postronnych. (A) W przypadku, gdy odpowiedź autoimmunologiczna jest wyzwalana przez pierwotny autoantygen (Ag1), prozapalne środowisko, w którym pośredniczy cytokina, sprzyja w pierwszej kolejności rozwinięciu odpowiedzi immunologicznej za pośrednictwem komórek efektorowych Th1 na Ag1 (Th1 / Ag1), następnie uwalnianiu z uszkodzonej tkanki docelowej innych autoantygenów (Ag2, Ag3 itd.), które wyzwalają określone reakcje
[podobne: ciśnienie skurczowe, gim 3, repertuar kina polonez ]