centrum medyczne damiana warszawa wałbrzyska 46

Kiedy uzyskana tkanka została przeszczepiona myszom SCID, rozwinęły się komórki insulinoma. Zostały one usunięte i stransdukowane lentiwirusem eksprymującym hTERT. Komórki otrzymujące tę drugą transdukcję za pomocą hTERT ponownie przenosi się do myszy SCID. Po rozwinięciu się hipoglikemii u myszy, komórki usunięto i namnożono w hodowli tkankowej jako komórki zawierające insulinę, które wydzielały insulinę w odpowiedzi na prowokację glukozą. Ostrzeżenia z badań nad klonalnymi i pierwotnymi komórkami wysepkowymi Możemy się spodziewać linii komórek ludzkiego trzustki generowanych przez Ravassarda i współpracowników (1) i przyszłego człowieka. linie komórkowe są dobrodziejstwem. biologia komórki, tak jak w przypadku linii komórek gryzoni. Jednak ważne jest, aby nie zapomnieć o wadach wszystkich. i inne wysepkowe linie komórkowe. Nie są to pierwotne komórki wyspowe, a nawet pierwotne komórki wyspowe mają znaczną złożoność, która wprowadza w błąd interpretację badań, ale często nie są one doceniane. Nawet w ich domu in vivo w trzustce,. komórki są heterogeniczne (10). Różnią się wiekiem; na przykład istnieją duże różnice funkcjonalne między nowo powstałymi. komórki i w pełni dojrzałe komórki (11). Bez wątpienia muszą istnieć inne siły, takie jak lokalne środowisko i interakcje między różnymi typami komórek wyspowych, które przyczyniają się do różnic w fenotypie. Zdolność do izolowania wysepek z trawieniem enzymatycznym była niezwykle ważnym narzędziem do badania trzustki. komórki, ale są też zastrzeżenia. . Komórki w obrębie tych wyizolowanych wysepek są niedotlenione, jeśli znajdują się centralnie w dużych wysepkach (12) i są niewątpliwie zalewane lokalnie uwolnionym glukagonem i somatostatyną, co w znacznie mniejszym stopniu występuje in vivo z powodu kompartmentalizacji przepływu krwi i płynu śródmiąższowego przez wysepki. (13). Z izolowanymi wysepkami ludzkimi napotykają te same problemy, a także dodatkowe wyzwania. Nawet preparaty stosowane do transplantacji klinicznej są dalekie od czystych, zawierających jedynie około 35%. komórki i wiele komórek w dowolnym świeżym preparacie jest martwych lub umierających (14). Pomimo wszystkich ich ograniczeń, człowiek. Można oczekiwać, że linie komórkowe, takie jak te wytwarzane przez Ravassarda i współpracowników (1), będą cenne w odpowiedzi na wiele ważnych pytań dotyczących trzustki człowieka. fizjologia i patologia komórek. Podobnie jak w przypadku wszystkich dobrych modeli eksperymentalnych, cenne dane, które są dokładnie interpretowane, mogą doprowadzić nas do tego, o co naprawdę chodzi, informacji, które będą miały wpływ na zrozumienie patogenezy cukrzycy i dalszy rozwój farmakologicznych i komórkowych terapii. Jednakże, pracując z tymi komórkami, należy pamiętać, że nawet w najlepszym razie, zawartość insuliny w komórkach EndoC-aH1 była mniejsza niż 10% wartości normalnej. komórki, które nie są tak dobre jak niektóre gryzonie. linie komórkowe
[przypisy: sesja z plusem 2 gimnazjum, gim3, sesja z plusem 3 gimnazjum ]