Apolipoproteina A-IV hamuje eksperymentalne zapalenie jelita grubego

Przeciwmiażdżycowe właściwości apoA-IV sugerują, że to białko może działać jako środek przeciwzapalny. Zbadaliśmy tę możliwość w mysim modelu ostrego zapalenia jelita grubego. Myszy spożywały 3% siarczanu sodu dekstranu (DSS) w wodzie do picia przez 7 dni, z lub bez codziennych dootrzewnowych iniekcji rekombinowanej ludzkiej apoA-IV. apoA-IV znacząco i specyficznie opóźniło wystąpienie oraz zmniejszyło nasilenie i nasilenie stanu zapalnego wywołanego DSS, co oceniono na podstawie oceny klinicznej aktywności choroby, wyglądu makroskopowego i histologii okrężnicy oraz aktywności mieloperoksydazy tkankowej. Wewnątrzgałkowa mikroskopia fluorescencyjna w mikrokrążeniu okrężnicy ujawniła, że apoA-IV znacząco hamuje interakcje między leukocytami a klejem płytkowym wywołane DSS. Ponadto, apoA-IV radykalnie zmniejszyło regulację w górę selektyny P na śródbłonku okrężnicy podczas zapalenia okrężnicy wywołanego przez DSS. myszy z nokautem apoA-IV wykazywały znacznie większą reakcję zapalną na DSS niż ich współmałżonkowie z WT; ta większa podatność na zapalenie wywołane DSS została odwrócona po podaniu egzogennego apoA-IV myszom z nokautem. Wyniki te stanowią pierwsze bezpośrednie poparcie dla hipotezy, że apoA-IV jest endogennym białkiem przeciwzapalnym. To działanie przeciwzapalne prawdopodobnie polega na hamowaniu interakcji leukocytów i płytek adhezyjnych za pośrednictwem P-selektyny. Wprowadzenie ApoA-IV zostało opisane ponad 25 lat temu jako składnik lipoprotein bogatych w triglicerydy (1). Wyrażany jest w jelicie cienkim, a jego synteza i wydzielanie zwiększają się w odpowiedzi na tłusty posiłek (2. 4). ApoA-IV jest wydzielany na chylomikronach limfatycznych. Podczas kolejnego pasażowania plazmowego i metabolizmu chylomikronów około 25% apoA-IV przenosi się do HDL. Pozostałe 75% znajduje się we frakcji wolnej od lipoprotein osocza (5, 6). apoA-IV ma kilka proponowanych ról, w tym transport lipidów, metabolizm lipoprotein (7. 11) i kontrolę przyjmowania pokarmu (12, 13) i funkcji żołądka (14). Ostatnio wykazano, że apoA-IV ma działanie przeciwmiażdżycowe (15-18) i istnieją również dowody na poparcie działania antyoksydacyjnego apoA-IV (18-20). Sugerowano dwa mechanizmy działania przeciwmiażdżycowego apoA-IV: wzmocnienie komórkowego wypływu lipidów (tj. Transport .-zwrotnego cholesterolu.) (17, 21) i aktywność przeciwutleniającą (18. 20). Innym możliwym wytłumaczeniem jest to, że apoA-IV jest białkiem przeciwzapalnym. Jest to zgodne z jego działaniem przeciwutleniającym i jest uzasadnione, biorąc pod uwagę (a) rozpoznanie, że miażdżyca jest chorobą zapalną układu naczyniowego (22) i (b) szeroką eksperymentalną skuteczność przeciwutleniaczy w modelach chorób zapalnych (23). Ta hipoteza przewiduje, że apoA-IV powinien być ochronny w innych modelach zapalenia, ale ta możliwość nie została jeszcze zbadana. Podobnie, podczas gdy wykazano, że nadekspresja apoA-IV u transgenicznych myszy chroni przed miażdżycą tętnic (15. 18), nie wiadomo, czy niedobór apoA-IV sprzyja odwrotnemu efektowi. większa podatność na choroby. Zapalenie jelit (IBD) to zespół zaburzeń charakteryzujących się klinicznie ciężką biegunką, utratą masy ciała, krwawieniem z odbytu i bólem brzucha. Dotknięte regiony okrężnicy i / lub jelita krętego wykazują infiltrację leukocytów i limfocytów, przerost błony śluzowej, obrzęk śródmiąższowy i owrzodzenie błony śluzowej. Opisano wiele eksperymentalnych modeli IBD, z najbardziej powszechnymi modelami obejmującymi indukcję choroby poprzez podawanie toksycznych chemikaliów, takich jak kwasy, polisacharydy lub kompleksy immunologiczne (24-28). Czynniki te odwzorowują wiele klinicznych, morfologicznych i patofizjologicznych objawów IBD. Siarczan dekstranu sodu (DSS) to heparynopodobny polisacharyd zawierający do trzech grup siarczanowych na cząsteczkę glukozy
[patrz też: ciśnienie krwi tabela, repertuar kina polonez, sesja z plusem 2 gimnazjum ]