Aktywność serca

width=300

Aktywność serca rejestrowano za pomocą małego, noszonego na piersi czujnika, EcgMove 3 (movisens). Aby ocenić reakcję na stres fizjologiczny, obliczyliśmy średnią odchylenia standardowego znormalizowanych interwałów interwału (SDNN). SDNN jest globalnym wskaźnikiem HRV i odzwierciedla długoterminowe różnice w cyrkulacji . Niższe wartości SDNN wskazują na wzrost odpowiedzi na stres, a wyższe wartości SDNN konsekwentnie wskazują na lepsze zdrowie. Indeks SDNN, średnia każdego 5-minutowego okresu SDNN, została obliczona zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologii i Północnoamerykańskiego Towarzystwa Stymulacji i Elektrofizjologii. Aby lepiej uchwycić stresujące momenty, obliczyliśmy 10 percentyl zmiennej indeksowej SDNN. Wartość 10. percentyla reprezentuje względnie niskie wartości HRV podczas okresów obserwacji i służy jako wskaźnik względnie wysokiej aktywacji współczulnej.
[więcej w: gim3, choroba dwubiegunowa objawy, choroba legionistów ]